Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 170

Judgement Details


Date
21/05/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
JOSEPH VELLA NOE vs JOHN VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUSTIFIKAZZJONI TA' - KONTUMACJA - NOZZJONI TA'
Summary
Appell minn rifjut ta' l-ewwel Qorti illi taccetta r-raguni migjuba mill-konvenut sabiex jiggustifika l-kontumacja u jipprezenta n-Nota ta' l-Eccezzjonijiet tieghu. Irrizulta illi f'nofs it-terminu ta' l-ghoxrin gurnata ghall-prezentata ta' l-eccezzjonijiet, iben minuri tal-konvenut wegga' gravament u kellu jigi operat darbtejn. Il-Qorti ta' l-Appell li laqghet l-appell u ammettiet lill-konvenutjipprezenta n-nota ta' l-eccezzjonjijiet osservat illi l-istitut tal-kontumacja kif del resto tfisser il-kelma huwa bbazat fuq il-presuppost illi l-konvenut bin-nuqqas tieghu wera kuntumelia u dispett ghas-sejha tal-Qorti meta huwa gie konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info