Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 159

Judgement Details


Date
14/05/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EMMANUELE REFALO vs JOSEPH MERCIECA U B'DIGRIET TA' L-4 TA' JANNAR, 1978, IL-GUDIZZJU GIE TRASFUZ FIL-PERSUNA TA' ROSINA ARMLA MERCIECA F'ISIMHA PROPRJU U BHALA LEGITTIMA RAPPRESENTANZA TA' BINTHA MINURI JENNIFER MERCIECA, ADEODATO, ROSE U FELICA XEBBIET, GIOVANNA MART JOHN SPITERI, MARGARET MART MICHAEL PORTELLI U GUZA MART ALESSIO MIZZI IKOLL AHWA MERCIECA SABIEX IKUNU JISTGHU JKOMPLU L-KAWZA MINFLOK IL-MEJJET JOSEPH MERCIECA U B'NOTA TAT-23 TA' MEJJU, 1989. L-ISTESS JENNIFER SIVE GENOVEFFA MART JOSEPH ZAMMIT ASSUMIET L-ATTI TAL-KAWZA F'ISIMHA PROPRJU BILLI ZZEWGET FIL-MORI TAL-KAWZA, U L-PERIT JOSEPH MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARKITETT - AZZJONI KONTRA - KOSTRUZZJONI - KUNTRATTUR - RESPONSABBILITA' TA' - XOGHOL TA'
Summary
Appell minn sentenza tal-Qorti tal-Magistrati ta' Ghawdex. L-attur ippretenda illi mmanifestaw irwiehhom difetti strutturali fid-dar u agixxa kontra l-Arkitetti inkarigati mix-xoghlijiet. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti ta' Ghawdex fis-sens illi la gie stabbilit li mhux biss il-fond ma kienx iggarrag totalment u anqas in parte izda anqas fl-ebda hin ma kien fl-perikolu lijiggarrag, dan kien dirimenti ghall-azzjoni attrici. Saret riferenza ghall-gurisprudenza li rriteniet illi l-azzjoni esperita fit-termini ta' l-artikolu 1368 tal-Kodici Civili hemm il-presuppost mhux ta' kwalunkwe lezjoni ghall-edifizzju jew difett ta' kostruzzjoni, imma r-rovina totali jew parzjali, jew almenu l-perikolu evidenti anki jekk mhux imminenti ta' rovina.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info