Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 7

Judgement Details


Date
15/02/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
FRANCIS S CARBONE FIL-KWALITA` TIEGHU TA` CHAIRMAN TAL-KORPORAZZJONI ENEMALTA, GHAN-NOM FL-INTERESS U IN RAPPRESENTANZA TA` L-ISTESS KORPORAZZJONI vs ALBERT MIZZI U SAVIOUR SIVE SUNNY BORG FIL-KWALITA` TAGHHOM TA` DIRETTURI TAL-MIDDLE SEA INS. CO. LTD, GHAN-NOM FL-INTERESS U IN RAPPRESENTANZA TA` L-ISTESS SOCJETA`. FRANCIS SPITERI U EDWIN MIRABELLI, FIL-KWALITA` TAGHHOM TA` DIRETTURI TA` MEDITERRANEAN SURVEY BUREAU LTD GHAN-NOM, FL-INTERESS U IN RAPPRESENTANZA TA` L-ISTESS SOCJETA`; DR GRAZIO MERCIECA U L-P.L. CHARLES VASSALLO KURATURI DEPUTATI NNOMINATI B'DIGRIE TAS-6 TA` MARZU, 1986 BIEX JIRRAPREZENTAW LIS-SOCJETA` ESTERA COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS S.A., U B'DIGRIET TAT-23 TA` GUNJU, 1986 IL-KURATURI DR GRAZIO MERCIECA U L-P.L. CHARLES VASSALLO GEW SOSTITWTITI BIL-KURATURI DR JOSEPH AZZOPARDI U L-P.L. GEORGE SCICLUNA U DR GRAZIO MERCIECA U L-P.L. CHARLES VASSALLO KURATURI DEPUTATI NNOMINATI B'DIGRIET TAS-6 TA` MARZU, 1986 SABIEX JIRRAPREZENTAW LIS-SOCJETA` ESTERA INTEROCO INC. U DR VICTOR BORG GRECH U L-P.L. JOHN PRIVITERA NNOMINATI B'DIGRIET U DR VICTOR BORG GRECH U L-P.L. JOHN PRIVITERA NNOMIANTI B'DIGIRET TAS-6 TA` MARZU,
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI KUMULATTIVA - NULLITA TA' - NULLITA'
Summary
Sentenza dwar eccezzjonijiet ta` nullita` ta` citazzjoni. L-ewwel Qorti rriteniet illi kull wiehedmir-rapporti li seta` jkun hemm ma` l-attur kien differenti anzi kontradittorju u t-talbiet kif maghmulin fic-citazzjoni setghu jwasslu ghal rizultati kontradittorji u rrikonciljabbli. Ikkonkludiet ukoll illi ma kienx hemm indikazzjoni cara tal-kawzali tac-citazzjoni. Dawn iz-zewg nuqqasijiet wassal sabiex l-ewwel Qorti laqghet l-eccezzjoni ta` nullita` tac-citazzjoni attrici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info