Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 1

Judgement Details


Date
18/01/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
CARMEL MUSCAT vs ANTHONY MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
JUS SUPERVENIENS - KAMBJALA - OBBLIGAZZJONI AWTONOMA TA`
Summary
L-attur fittex ghall-hlas ta` kambjali skaduti. Dawn kienu konnessi ma` kuntratt ta` trasferiment ta` azzjonijiet f'socjeta` liema kuntratt kellu jiehu effett meta jitnehhew garanziji bankarji moghtija mill-kontendenti. L-ewwel Qorti laqghet it-talbiet attrici u kkundannat il-konvenut ihallas u l-istess ghamlet il-Qorti ta` l-Appell li rriteniet illi l-fatt li l-konvenut iddepozita garanzija bankarja ghas-somma dovuta ma jfissirx illi huwa hallas id-debitu. Huwa l-pagament biss li jista` joqtol l-obbligazzjoni u sakemm ma jhallasx huma passabbli d-danni - jigifieri l-interessi fuq is-somma dovuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info