Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 142

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/04/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
KONKORS TA' KREDITURI - NUMRI 1/1984 TA' ANTHONY DEBONO BHALA SEGRETARJU U DIRETTU GHAN-NOM U IN RAPPRESENTENZA TAS-SOCJETA' "THE KURSAAL COMPANY LIMITED" vs NIL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BANK - IPOTEKA - KONKORS - KONKORS TA' KREDITURI - KONT KURRENTI - KREDITU - PRATTIKA BANKARJA - SELF - UZU - UZU BANKARJU - UZU KUMMERCJALI
Fil-Qosor
L-Appell sar fl-atti tal-Konkors tal-Kredituri tas-socjeta' The Kursaal Companu Limited. Il-punt liried jigi deciz kien dwar ammont li kien maghmul minn imghax minn overdraft accounts li l-Bank Appellant kien ikkonceda lid-debitrici Kursaal. L-ewwel Qorti rriteniet illi skond il-gurisprudenza l-imghaxijiet li joriginaw minn kont kurrent, la darba jkunu kapitalizzati skond kif trid il-ligi, dawnjitilfu n-natura taghhom ta' imghax u jikkostitwixxu kapital iehor gdid. Il-konsegwenza kienet illi l-ipoteka li kienet tiggarantixxi d-debitu tal-kont kurrent ghas-somma prestabblita ma kinitx testendi ghal kwalsiasi somma addizzjonali aktar minn dik: kwalunkwe somma bhal dik ma tkunx supplementari ghaliha bhal ma jkunx garantit mill-ipoteka ghal dik il-parti s-somma totali li teccedi l-massimukkontemplat konvenzjonalment meta giet ikkostitwita l-ipoteka. Dan naturalment huwa rilevanti fil-gradazzjoni tal-konkorrenti. Il-Qorti ta' l-Appell affermat dak li kienet stabbiliet l-ewwel Qortibil-korrettiv pero' illi l-kapitalizzazzjoni ma tistax issir aktar minn darba f'sena, ghaliex l-uzukummercjali ma jistax jidderoga ghar-regola fundamentali li teskludi l-anatocizmu - ghaliex altrimenti l-kapitalizzazzjoni aktar frekwenti tkun qieghed prattikament tikkonkretizza l-qligh ta' interessi uq interessi qabel ma dawn jigu verament kapitalizzati skond il-ligi, inkluz l-uzu kummercjali bankarju. Il-kapitalizzazzjoni bejn bank u klijent issir annwalment minghajr il-htiega ta' interpellazzjoni gudizzjarja jekk kemm-il darba l-korrent kurrent ikun jiddekorri bejn il-bank u negozjant - proprja in forza ta' uzu kummercjali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni