Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 136

Judgement Details


Date
26/04/1993
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
ANTHONY BALDACCHINO GHAN-NOM U IN RAPPRESENTENZA TA' J.P. BALDACCHINO A& CO. LTD. vs CHEV. SILVIO MIFSUD U ADRIAN MIFSUD GHAN-NOM U IN RAPPRESENTENZA TA' S. MIFSUD & SONS. U IN RAPPRESETENZA TA' THE CARGO HANDLING CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CULPA IN ELIGENDO - DANNI - MERKANZIJA - NUQQASIJIET FIL MERKANZIJA - REGOLAMENTI TAL-PORTIJIET
Summary
L-attur fittex ghaliex waqt it-taghbija f'Malta fuq bastiment fi triqtu lejn Barcellona waqa' l-bahar habel ta' l-azzar. L-ewwel Qorti kkonkludiet illi r-responsabbilita' kienet tas-socjeta' konvenuta The Cargo Handling Co. Limited. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti ghaliex din is-socjeta' konvenuta kellha responsabbilitajiet kontrattwali li fost l-obbligi taghha riedet tassikura supervizjoni adegwata li teskludi taghbija hazina jew negligenti: deher illi fil-kazin kwistjoni kienet din il-"culpa in eligendo" li ppermettiet l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info