Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 2, Page 234

Judgement Details


Date
30/06/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
AVUKAT DOTTOR KEVIN F. DINGLI NOE vs JOHN F. ABELA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - DANNI KONTRATTWALI - ESEKUZZJONI TAL-KUNTRATT IN BUONA FEDE - MERKANZIJA - MUMENT TAL-PERFEZZJONI TAL-KUNTRATT
Summary
L-attur fittex ghaliex ippretenda danni konsistenti minn telf ghaliex il-konvenut ma hallasx ghall-kunsenja ta' incova. Irrizulta li kien hemm malintiz ghaliex il-konvenut ordna produzzjoni ta' Settembru tfisser dik l-incova li tkun maqbuda ghall-habta ta' April/Mejju tas-sena. Il-konvenut messu ra li jinforma ruhu fil-mestjer qabel ma ghamel l-ordni tieghu. Il-Qorti ta' l-appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fejn laqghet it-talbiet ta' l-attur limitatament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info