Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 1, Page 194

Judgement Details


Date
01/10/1986
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
NAZZARENO CASSAR vs BENJAMIN SIVE BENNY MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IL-GURAMENT MAD-DIKJARAZZJONI FIL-PROCEDIMENT SOMMARJU SPECJALI - NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI - PROCEDIMENT SOMMARJU - ZMIEN GHAT-TAHRIKA
Summary
Ic-citazzjoni li hemm referenza ghaliha fl-artikolu 167 tal-Kodici ta` Organizzazzjoni u procedura civili ghandha tkun innotifikata fi zmien jumejn tax-xoghol. Il-Konvenut ghandu jitharrek biex jidher minn guranta ghal ohra u fl-ebda kaz aktar tard minn jumejn tax-xoghol min-notika tac-citazzjoni.Id-dikjarazzjoni bil-gurament li skond l-artikolu 167 takkompanja c-citazzjoni fil-procediment sommarju specjali, ghandha tigi mahlufa quddiem l-ufficjal pubbliku li normalment jaghti l-gurament f'kaz ta` affidavits.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info