Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section 2, Page 263

Judgement Details


Date
17/03/1986
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOSEPH U CESARINA KONJUGI GATT U ROBERT, CELINE MART ANTHONY MAGRI, L-ISTESS JOSEPH GATT BHALA MANDATARJU TA' BINTU JOSETTE MART FRANCESCO PIVOTTO U MARIA PIA, XEBBA, AHWA GATT vs AVUKAT DOTTOR JOSEPH BRINCAT BHALA MANDATARJU TAD-DITTA ESTERA FLAMINIA FILMA S.P.A., ROBERT VON BROCKDORF IN RAPPRESENTANZA TAD-DITTA COMMERCIAL UNION MALTA (AGENCIES) LIMITED IN RAPPRESENTANZA TA' COMMERCIAL UNION ASSURANCE LIMITED, AVUKAT DOTTOR ARTURO VALENZIA B'DIGRIET TAT-2 TA' DICEMBRU, 1975, KURATUR DEPUTAT BIEX JIRRAPREZENTA LILL-KUMPANIJA ASSIKURATRICI TORO ASSIGURAZIONE TA' TURIN, L-ITALJA UL-KUMMISSARJU TA' L-ART
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI - BODILY INJURY - CONTRACT FOR SERVICE - CONTRACT OF SERVICE - DISTINZJONI BEJN - ESKLUZJONI - EXCEPTION - INDUSTRIJA CINEMATOGRAFIKA - INTERPRETAZZJONI TA' - MEWT - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI
Summary
Kawza minn eredi ta' persuna li mietet waqt li kienet qed tahdem ta' "extra" waqt gbid ta' film f'Selmun Palace, il-Mellieha. Sentenza fuq eccezzjoni tas-socjeta assikuratrici konvenuta fis-sens illil-incident ma kienx kopert mill-polza ta' assikurazzjoni stante li kien jaqa' taht l-exemption ta'"contract of service". Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti in kwantu qabel sabet illi l-persuna li kienet qed tahdem bhala "extra" kienet qed tahdem fuq bazi ta' "contractfor service" u ghalhekk ma kinitx taqa' fl-ambitu ta' l-exception li tikkontempla "contract of service".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info