Reference: Volume 70 (1986), Part No. 1, Section , Page 48

Judgement Details


Date
25/06/1986
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
JOSEPH GALEA FIL-KWALITA' TIEGHU TA' SEGRETARJU TAL-KAZIN NAZZJONALISTA TAN-NAXXAR vs ONOR. MINISTRU TAX-XOGHLIJIET PUBBLICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' - QORTI KOSTITUZZJONALI - RITRATTAZZJONI - SENTENZA
Summary
Kawza fejn gie allegat li n-nuqqas ta' hrug ta' permessi tal-bini relattivi ghall-kazin politiku kien diskriminatorju. Il-Prim' Awla ddikjarat li kienet giet komessa diskriminazzjoni vvjetata fil-konfront tar-rikorrent. Is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali kienet fuq appell minn din is-sentenza.Il-partijiet ippruvaw jirrittrattaw is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali. Il-Qorti Kostituzzjonali ddecidiet li s-sentenzi taghha ma kinux soggetti ghar-ritrattazzjoni u li ghalhekk il-proceduri istitwiti ghal dan il-ghan mir-rikorrent kienu nulli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info