Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 801

Judgement Details


Date
28/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT CARMELO MIFSUD BONNICI vs CARMELO BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT - PATROCINJU LEGALI - PROVA TA' L-INKARIKU - REGOLAMENT TA' L-ONORARJU FIN-NUQQAS TA' TARIFFA
Summary
L-avukat ma ghandux bzonn jipprova li gie lilu moghti l-inkariku; l-asserzjoni tieghu hija prova ta'l-inkariku. Fil-kazi fejn ma hemmx tariffa 'ad hoc', il-Qorti toqghod ghall-apprezzament li tax-xoghol tieghu jaghmel l-istess professjonista, meta dan l-apprezzament ma hux evidentament u 'primafacie' ezagerat. FL-ezami li l-Qorti taghmel tad-dritt reklamat mill-professjonista, ghandhom jittiehdu in konsiderazzjoni c-cirkustanzi kollha, fosthom anki r-rispettabilita' u l-onorabilita' tal-professjoni legali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info