Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 797

Judgement Details


Date
28/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO CAMILLERI vs MARIA MUSU'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 1570 TA' L-ORD VII TA' L-1868 - DANNI - OGGETTI DONATI IN KONTEMPLAZZJONI TAZ-ZWIEG - RESILIMENT - RESTITUZZJONI - RIGALI - SPONSALI
Summary
Kwalunkwe donazzjoni li ssir in kontemplazzjoni taz-zwieg mill-gharajjes hija minghajr effett jekk iz-zwieg ma jsirx; imma d-donatarju jisfa' jzomm l-oggetti lilu donati jekk iz-zwieg ma jsirx htija tad-donant. Din il-fakolta' pero' hija limitata ghar-rigali veri u propji, u ma tigix estiza ghaldawk l-oggetti li fl-intenzjoni tad-donant ma kienux veri rigali, imma kienu destinati biex jghammrud-dar konjugali futura tal-gharajjes. Dawn l-oggetti d-donant ghandu dritt jirripetihom, avvolja jkun il-htija li z-zwieg ma sarx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info