Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 772

Judgement Details


Date
19/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE VELLA vs EMMANUELE VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 335 U 627 TA' L-ORD VIII TA' L-1868 - ART.46,48 U 49 TA' L-ORD I TA' L-1873 - DEKADENZA MILL-PROPJETA' TAL-LAXXITI MHOLLIJIN MILL-KONJUGI TAL-MEJJET - DIVIZJONI - INVENTARJU - KAWZJONI - KONFERIMENTI - KONJUGI - TIENI ZWIEG - USUFRUTT
Summary
F'divizjoni ta' l-assi tal-genituri mhumiex konferibili l-alimenti li dawn ikunu taw lill-uliedhom.Fil-kelma 'alimenti' jidhlu dawk l-ammonti zghar li l-genituri jaghtu f'diversi drabi lill-uliedhom ghal bzonnijiet taghhom, imma ma jidhlux dawk is-sommom rilevanti li jithallsu f'okkazjoni wahda(fil-kaz kienu flus moghtija mill-missier lit-tifla biex tigi mill-Amerika), u ghalhekk dawn huma konferibili. Il-konjugi li jarga' jizzewweg waqt li ghandu tfal mill-ewwel zwieg jitlef il-propjeta' ta dak kollu li jkun akkwista minn ghand il-konjugi l-mejjet u jzomm biss l-uzufrutt. Dana l-uzufrutt ma ghandu ikun ritenut li gej mill-ligi, imma li huwa effett tad-dekadenza tal-konjugi mill-propjeta' msemmija, u ghalhekk huwa suggett ghall-inventarju u kawzjoni preskritti mill-ligi bhala obligu ta' l-uzufruttwarju. Il-ligi tistabbilixxi illi, jekk ma jkunx hemm ezenzjoni fl-atti kostituttiv ta' l-uzufrutt, l-uzufruttwarju obligat jaghmel il-procedura ta' l-inventarju u tal-kawzjoni;u taghti wkoll ezenzjonijiet minn dana l-obbligu. L-uzufrutt tal-konjugi binubu fuq imfisser mhuxwiehed minn dawn il-kazi ta' ezenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info