Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 749

Judgement Details


Date
14/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROSARIO BARTOLO vs GIOVANNI BARTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRIJU TAL-GUDIKANT - ART. 680, 684 U 685 TA' L-ORD. VII TA' L-1868 - ASSOLUTA U RELATIVA - PROVA - REKWISITI - SIMULAZZJONI - VIZJI TAL-KUNSENS - VJOLENZA MORALI
Summary
Skond il-ligi l-vjolenza hija wahda mill-kawzi li jivvizzjaw il-kunsens. Biex il-vjolenza morali tammonta ghal vizzji tal-kunsens, hemm bzonn li tkun determinanti, ingusta u gravi, u tali li taghmelimpressjoni fuq persuna ragjonevoli u li tingenera l-biza' li tesponi ingustament lill-persuna taghha, jew lill-gid taghha, ghal dannu gravi. Fil-valutazzjoni tal-kriterju tal-vjolaneza ghandhom jigu mehudin in konsiderazzjoni l-eta', is-sess u l-kundizzjonijiet tal-persuna li tkun. Il-ligi testendi l-element tal-possibilita tad-dannu anki ghal persuni ohra. Il-kwistjoni jekk hemmx vjolenza hija indagini li hija mhollija interament fil-prudenza tal-gudikant. Is-simulazzjoni tista' tkun assoluta jew relativa. Min jallega s-simulazzjoni ghandu l-obligu li jippruvaha; u trid tkun fondata fuq elementi gravi, precizi u konkludenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info