Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 736

Judgement Details


Date
07/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CAROLINA DAVISON ET. vs MARIANNA DEBONO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKWISTI KONJUGALI - ART. 240, 242, 246 U 249 TA' L-ORD. I TA' L-1873. - ART.527, 547, 1889, 1901 U 1907 TA' L-ORD. VII TA' L-1868 - DOTARJU - KURATELA TA' L-ASSENTI - MEWT TA' L-ASSENTI - PETIZZJONI TA' EREDITA' - PRESKRIZZJONI - RIZERVA - STADJI
Summary
L-azzjoni ghal-likwidazzjoni tal-benakkwisti mhux soggetta ghall-preskrizzjoni decennali stabbilitaghall-petizzjoni ta' eredita'. Lanqas ma hija suggetta ghal din il-preskrizzjoni t-talba ghall-hlas tad-dotarju. It-talba, pero', ghar-rizerva dovuta lill-konjugi superstiti fuq il-wirt tal-konjugi l-mejjet hija kolpita minn din il-preskrizzjoni. Biex tista' tigi eccepita l-preskrizzjoni tal-petizzjoni ta' eredita', hemm bzonn ir-rekwizit tal-pussess civili, ta' buona fede, publiku, pacifiku, u 'animo domini' mill-parti ta' l-eccipjenti. Il-pussess tal-kuratur provvizorju ma jiswiexghaz-zmien tal-preskrizzjoni. Fil-procedura tal-kuratela ta' l-assenti hemm tliet stadji:- Dak tan-nomina tal-kuratur, dak ta' l-immissjoni provvizorja, u dak ta' l-immissjoni definita fil-pussesstal-beni ta' l-assenti. Sa kemm il-procedura tibqa' fl-ewwel stadju l-assenti mhux kunsidrat bhala mejjet; u d-drittijiet dipendenti mill-'mewt' ta' l-assenti jistghu jigu ezercitati biss fit-tieni stadju. Il-preskrizzjoni tibda tiddekorri minn meta huwa possibli l-ezercizzju ta' l-azzjoni; ujekk id-dritt ikun kundizzjonali, ma tibdiex tghaddi sa kemm il-kondizzjoni tivverifika ruhha. Kontra l-azzjoni tal-proprjetarju biex jiehu dak li huwa tieghu ma tistax tigi opposta semplici preskrizzjoni estintiva, imma dik akkwizittiva, koinvolgenti l-pussess ta' l-eccipjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info