Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 212

Judgement Details


Date
12/11/1984
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMELA ARMLA TA' CARMELO CRISTINA vs JOSEPH MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RIPREZA TA' PUSSESS TA' FOND MIKRI
Summary
Wara li jigu kkostati l-elementi msemmija mil-ligi dwar il-bzonn tas-sid li jiehu lura l-fond mikriu tibqa' l-kwistjoni tal-hardship ikun kompitu tal-gudikant jiddecidi jekk il-fond alternattiv offert mis-sid ikux jikkostitwixxi suitable alternative accomodation fis-sens tal-ligi u f'kaz affermattiv, it-talba tas-sid ghar-ripreza ghandha tigi akkolta. Ghalkemm fil-proceduri quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera, jistghu jingiebu kawzali diversi minn dawk originarjament proposti, mhux lecitu li jsir dan fl-istadju ta' l-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info