Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 324

Judgement Details


Date
15/03/1984
Court
CRIMINAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL SCHIAVONE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESS ACT - TIXRID TA' AHBARIJIET FOLOZ
Summary
Ir-reati ta' tixrid ta' ahbarijiet foloz (artikolu 82 tal-Kodici Kriminali) u dak ta' pubblikazzjonidoluza ta' ahbarijiet foloz (artikolu 9 ta' l-Att dwar l-Istampa), ghalkemm simili u huma diretti kontra attivitajiet tista' tghid identici, nonostante huma distinti minn xulxin f'dik li hi portata.Infatti, filwaqt li taht l-artikolu 82 tal-Kodici Kriminali t-tixrid ta' ahbarijiet foloz irid ikuntali li jista' jallarma lill-pubbliku jew jikser il-bon ordni Pubbliku jew il-paci pubblika inkellajgib agitazzjoni fost il-pubbliku jew fost xi klassijiet jew ohra tal-pubbliku, that l-artikolu 9 ta' l-Att dwar l-Istampa hu essenzjali li l-ahbarijiet foloz ikunu tali li jistghu jallarmaw l-opinjoni pubblika jew jiddisturbaw il-bon ordni jew il-kwiet pubbliku. Barra minn dan, that l-artikolu 9msemmi jitqies li wiehed mexa dolozament kemm-il darba l-akkuzat ma jippruvax illi qabel il-pubblikazzjoni huwa ha l-passi mehtiega biex jivverifika l-verita' ta' l-ahbar liema presunzjoni ma tinkorrix fl-artikolu 82 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info