Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 299

Judgement Details


Date
02/02/1984
Court
CRIMINAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL SCHIAVONE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MIN JEQRED IT-TRACCI TA' REAT - PRESS ACT - TIXRID TA' AHBARIJIET FOLOZ
Summary
Ir-reati ta' tixrid ta' ahbarijiet foloz (artikolu 82 tal-Kodici Kriminali) u dak ta' pubblikazzjonidoluza ta' ahbarijiet foloz (artikolu 9 ta' l-Att dwar l-istampa), ghalkemm prima facie jidhru li huma l-istess u fil-fatt huma simili hafna, ciononostante huma differenti minn xulxin f'diversi portati kif ezami tad-disposizzjonijiet relattivi juri. Dak li japplika ghar-reat wiehed mhux necessarjament japplika ghall-iehor ukoll. Anzi kwantu jirrigwarda l-actus reus jista' jkun fatti li jinkwadraw ruhhom taht l-artikolu 82 tal-Kodici Kriminali, pero' ma jinkwadrawx ruhhom that l-artikolu 82 tal-Kodici Kriminali, pero' ma jinkwadrawx ruhhom that l-artikolu 9 ta' l-Att dwar l-Istampa u f'sensaktar limitat anke vice versa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info