Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 371

Judgement Details


Date
14/06/1984
Court
CRIMINAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONFISKA - ORDINANZA TAD-DWANA
Summary
Huwa car li l-konfiska ai termini ta' l-artikolu 60 (illum 60) ta' l-Ordinanza tad-Dwana hija konsegwenza naturali mhux tal-piena jew tal-htija ta' xi hadd izda tal-fatt li dawk l-oggetti jinsabu Malta kontra l-istess ligi. Dan ifisser li fi kwalunkwe kawza trattandosi ta' ksur ta' dan l-artikolu indipendentement mill-htija o meno ta' l-imputat tigi ordnata l-konfiska jekk u meta jkun stabbilit li tirrizulta xi infrazzjoni ta' l-artikolu 60 imsemmi. Dan l-artikolu effettivament ma jirriferix ghal persuna (kif jaghmel l-artikolu 61 - illum 62) li tkun kisret il-ligi imma ghall-oggett zdazjatstess. Oltre dan hemm l-artikolu 24 (3) (illum 23(3) tal-Kodici Kriminali, li jaghmilha cara li unavolta l-oggetti in kwistjoni huma zdazjati u ghalhekk ma jistghu jkunu fil-pussess ta' hadd dawn ghandhom jigu kkonfiskati indipendentement mill-htija o meno ta' l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info