Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 403

Judgement Details


Date
25/07/1984
Court
CRIMINAL
Judiciary
HARDING HUGH
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIANNE ABELA U JOSEPH SANT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KSUR TAL-BUON ORDNI U L-PACI PUBBLIKA
Summary
L-artikolu 352 (bb) (illum 338(dd) tal-Kodici Kriminali gie kostantement interpretat li jikkontempla fatti li jnehhu jew inaqqsu fic-cittadin l-opinjoni tas-sikurezza pubblika jew individwali; u ghalhekk fatti ta' natura ftit u xejn vjolenta, kommessi that cirkostanzi tali li direttament jew indirettament jistghu jikkonducu ghal reati ohrajn kontra l-persuni u s-semplici argumentar b'lehen gholiu xi ftit b'eccitazjoni ma jiksirx il-ligi. L-uzu tal-kelma "volontarjament" ghandha tfisser illi jkun fl-imputat il-koxxjenza almenu li l-att tieghu jkollu l-potenzjalita' li jikkrea storbju - koxxjenza li tista' tkun newtralizzata meta wiehed ikun fit-telfa ta' glieda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info