Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 408

Judgement Details


Date
25/10/1984
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs STEPHEN BONDIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI - RETROATTIVITA`
Summary
F'dan il-kaz meta allegament gie kommess ir-reat, il-perijodu ta' preskrizzjoni applikabbli kienet dik ta' tliet snin; dan it-terminu gie mtawwal permezz ta' emenda tal-ligi li ddahhlet wara li sar ir-reat. Id-difiza sostniet li l-perijodu ta' preskrizzjoni kien ta' tliet snin u l-prosekuzzjoni qalet li kien ta' hames snin. Il-Qorti ddecidiet dan il-punt fit-temrini segwenti: Triq tittiehed bhala punt di partenza d-data li fiha giet in vigore l-emenda li tawwlet il-perijodu tal-preskrizzjoni.Jekk dak in-nhar l-azzjoni ma tkunx preskritta, cjoe` l-kaz ma jkunx preskritt meta titbiddel il-ligi, allura ghandu japplika l-perijodu kif emendat. Il-Qorti osservat ukoll li f'dan il-kaz, il-fattli z-zmien li fih setghet titmexxa l-azzjoni ttawwal, ma jistax jigi kkunsidrat f'termini ta' retroattivita` gahx azzjoni kontra l-imputat kien ghad m'hemmx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info