Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section , Page 723

Judgement Details


Date
12/11/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
ILLMU. U REVMU. MONS. KAN. KAP. PAOLO GAUCI, J.C.B. vs JOHN MIFSUD, PH.C., ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"REQUISITION ORDER" - HOUSING COMMISSIONER - HOUSING REGULATIONS 1945 - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 435 TA` L-1942 - REKWIZITI
Summary
Skond il-Housing Regulations 1945, l-elementi mehtiega ghall-validita` ta` "requisition order" humailli l-ordni jigi notifikat lill-"Owner" jew lit-"tenant", u li l-fond ikun "unoccupied". Il-fatt li l-inkwilin ikun ta avviz lis-sid li huwa ser johrog mill-post malli jispicca z-zmien tar-rilokazzjoni korrenti, u anki illi huwa javzah li johrog anki qabel dak iz-zmien jekk jirnexxielu johrog qabel, ma jisvestix l-imkwilin mil-kwalita` ta` "tenant". F'jekk it-"tenant" ikun ga hareg materjalment mill-post, imma jkun ghadu ma kkunsinjawx ic-cwievet lis-sid, il-post ma jistax jigi kunsidrat bhala "unoccupied". Ghalhekk gie ritenut fil-kaz illi r-"requisition order" mahrug mill-Housing Commissioner f'idejn l-inkwilin meta dana kien ga avza lis-sid li ghandu johrog mill-post malli jispicca z-zmien tal-lokazzjoni li kienet kurrenti jew anki qabel, imma li kien ghad ghandu f'idejh ic-cwievettal-post, kien mahrug skond il-ligi u kien validu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info