Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 312

Judgement Details


Date
09/02/1984
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
DR FRANK G CALLUS ET NOE vs EDDIE PRICITERA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LIBELL - PRESS ACT
Summary
Ghall-finijiet ta' libell assolutament ma hemmx bzonn li l-persuna ngurjata tigi msemmija b'isimha udan ghaliex jekk jigi ppruvat li l-persuna ingurjata tista' ragonevolment tigi identifikata fil-persuna tal-kwerelant, il-ligi tkun sodisfatt. Una volta li tigi eceptita l-indeteminatezza tal-persuna allegatament ingurjata l-oneru tal-prova illi l-persuni ngurjati huma l-kwerelanti tispetta lilhomu li hadd izjed u aktar kemm ikun ifformulat b'mod vag u ambigwu l-artikolu inkriminat, akbar jikber il-bzonn ta' din il-prova. Il-Qorti trid thares lejn l-artikolu kif tippretendi li jhares lejh bniedem ta' intelligenza normali u mhux tekniku tal-grammatika u sintassi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info