Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 396

Judgement Details


Date
09/07/1984
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs CHRISTINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA F'ISEM ZBALJAT
Summary
F'dan il-kaz is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti nghatat fl-isem ta' "Christine" (l-isem imsemmi fic-citazzjoni) mentri skond estratt ta' la-att tat-twelid l-isem kellu jkun "Maria-Cristina". Il-Qorti ta'l-Appell Krimnali ddikjarat li s-sentenza ta' l-Ewwel qorti trrigwarda biss lil Christine Galea u maghandha ebda effett legali kontra Maria-Cristina Galea. Fis-sentenza taghha il-Qorti ghamlet is-segwenti osservazzjonijiet: l-ewwel isem huwa segwali ghall-kunjom: Il-fatt li l-imputata ma qalet xejn dwar isimha fil-proceduri quddiem l-Ewwel Qorti ma jiswiex biex ibiddel l-aspett guridiku ghaliex din hi materja ta' ordni pubbliku li mhix derogabbli mill-privat. L-argument li fir-rikors ta' appell intuza l-isem "Christine" huwa irrilevanti - anzi kieku ma sarx hekk l-istess rikors kien ikunnull; u Kien hemm prova li l-persuna kkoncernata mhux soltu tiffirma bhala "Christine"izda bhala "Maria-Cristina".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info