Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 406

Judgement Details


Date
04/10/1984
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH SCICLUNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAPPREZENTANZA FIL-KAMP KRIMINALI
Summary
F'dan il-kaz l-appellant, ghalkemm debitamnet ingunt , ma deherx quddiem il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ghaliex kellu jsiefer malajr. L-avukat tieghu pprezenta rikors fejn talab ghad-differimenti.L-Avukat Generali oppona ghal tali differiment u rrileva li f'materja ta' indoli penali, persuna matistax tidher ghal persuna ohra (ad eccezzjoni tal-kazijiet ikkontemplati fl-artikolu 386 (b) (illum374 (b)) tal-Kodici Kriminali, liema kazijiet japplikaw biss quddiem il-Qorti tal-Magistrati), u ghalhekk wisq anqas tista' taghmel rikors ghan-nom ta' persuna ohra. Il-Qorti osservat li s-sottomissjonijiet ta' l-Avukat Generali kienu korretti u konsegwentement iddikjarat l-appell interpost dezert.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info