Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 247

Judgement Details


Date
04/05/1984
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCICLUNA CARMELO, AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
AV. DOTTOR ALBERT GANADO vs AV.DOTTOR CARMELO MIFSUD BONNICI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNULLABILITA' - ARTIKOLU 25 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AWTORIZZAZJONI SABIEX JIGI ESEGWIT TITOLU ESEKUTTIV ILLI ILU AKTAR MINN ( KIF KIENET IL-LIGI DAK IZ-ZMIEN) TLIET SNIN - KUNTRATT PUBBLIKU TA' KOSTITUZZJONI TA' DEBITU LI HUWA CERT, LIKWIDU U SKADUT - NULLITA IPSO IURE - NULLITA RELATTIVA - NULLITA RELATTIVA ASSOLUTA - NULLITA' - TITOLU ESEKUTTIV
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat sentenza ta' l-Ewwel Qorti li awtorizzat l-esekuzzjoni ta' kuntratt pubbliku bhala titolu esekuttiv wara d-dekors kif kien it-terminu allura ta' tlit snin. Giet michuda eccezzjoni ta' nuqqas ta' kunsens regolari u li s-socjeta' konvenuta ma kinitx regolarment rapprezentata, in kwantu etraneji. Saret ukoll riferenza ghad-distinzjoni li dejjem giet ritenuta minn dawn il-Qrati u fejn huwa kaz ta' eccezzjoni ta' annullabilita' din ma tistax titqajjem per via di eccezione izda b'istanza separata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info