Reference: Volume 68 (1984), Part No. 5, Section , Page 412

Judgement Details


Date
25/10/1984
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs GAETANO CUSCHIERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' APPELL TA' L-AVUKAT GENERALI - ENUNCJAZZJONI ZBALJATA JEW INKOMPLETA TAL-LIGI
Summary
Biz-zmien il-Qorti ta' l-Appell Kriminali u qabilha l-Qorti Kriminali (sede Appell) estendew il-kazfejn il-Magistrat ikun illibera lill-imputat ghaliex ikun irritjena li ma kinux jirrikorru fil-fattil-kostituttivi tar-reat, biex jinkludi fih ukoll il-kaz meta l-Magistrat ikun applika ghal fatt enuncjazzjoni zbaljata jew inkompleta tar-rekwiziti tar-reat. B'gurisprudenza kostanti, ghalhekk, giekoncess ukoll id-dritt ta' l-appell lill-Avukat Generali anke fuq punt ta' dritt. Fl-applikazzjonita' dan il-principju l-Qrati dejjem addottaw linja dritta u inekwivoka ta' ragonament li assigurat li ma jsirx tigdid ta' argumenti mill-Avukati Generali biex jottjeni dritt ta' appell meta ma ghandux.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info