Reference: Volume 68 (1984), Part No. 4, Section , Page 208

Judgement Details


Date
19/10/1984
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HERRERA JOSEPH A.
Parties
SALVATORE BEZZINA GHAS-SOCJETA SALV. BEZZINA AND SONS LIMITED vs DIRETTUR TAL-PORTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BASTIMENT - DEFINIZZJONI TA' LIGIJIET FISKALI - DRITTIJIET TAL-PORT - INTERPRETAZZJONI TA' - PORT DUES - REVENUE LAWS
Summary
L-attur agixxa b'success sabiex jimpunja titolu esekuttiv ikkreat b'ittra ufficjali ghal allegatament port dues u sabiex jimpunja esekuzzjoni ta' qbid a bazi ta' l-ittra ufficjali. Il-konvenut kien qed jippretendi port dues. Il-Qorti interpretat it-tifsira tat-terminu bastiment. Irriteniet illi f'kaz ta' ligijiet ta' gbir ta' revenues jew due, ghandha tinghata interpretazzjoni ezattament kif inhi mitluba u b'mod restrittiv u sabet favur l-interpretazzjoni avvanzata mill-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info