Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 126

Judgement Details


Date
12/03/1984
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
VINCENT BORG vs CHARLES DALLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
REKWIZITI - SPOLL - TOLLERANZA
Summary
Biex l-azzjoni possessorja ta' spoll tirnexxi ghandu jipprova li hu kellu l-pusses, li gie spoljat minn dak il-pussess; u li ddeduca l-azzjoni fi zmien xahrejn mill-pretiz spoll. Inoltre, fil-kawzita' spoll privileggjat , il-Qorti ghandha tillimita ruhha ghall-fatt tal-pussess jew detenzjoni blama tidhol fil-petitorju. Il-konvenut ma jista' jaghti ebda eccezzjoni li mhix dilatorja qabel ma jkun rega qieghed il-haga fl-istat li kienet qabel. Anke jekk it-tolleranza ma tistax taghti azzjonita' spoll dik it-tolleranza ghandha tirrizulta almenu prima facie, u meta dik it-tolleranza tirrizulta eskluza, l-eccezzjoni tan-nuqqas ta' azzjoni bbazata fuqha hija inammissibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info