Reference: Volume 68 (1984), Part No. 3, Section , Page 64

Judgement Details


Date
15/05/1984
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
FRANCIS XAVIER AZZOPARDI PRO ET NOE vs KATHLEEN AZZOPARDI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 762, 763, 764, 765 U 776 TAL-KODICI CIVILI - DMIRIJIET TA' L-ESEKUTUR TESTAMENTARJU
Summary
Huwa dmir u obbligu ta' l-esekuturi testamentarji li jesegwixxu t-testment. Fl-esekuzzjoni ta' danl-inkarigu taghhom huma ghandhom l-obbligu bhala mandatarji li juzaw id-debita diligenza u ma jistghux jitnikkru u jiddawru bla bzonn biex jillikwidaw il-pendenza ta' l-esekuzzjoni tat-testment. Il-Qorti, fuq talba ta' l-interessati, ghandha tipprefiggi lill-esekutur testamentarju terminu biex jesegwixxi t-testment jekk ic-cirkostanzi tal-kaz partikolari jiggustifikaw dan il-provvediment u fin-nuqqas tieghu fiz-zmien hekk prefiss tissostitwixxi ghalih persuna ohra bhala esekutur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info