Reference: Volume 68 (1984), Part No. 1, Section , Page 53

Judgement Details


Date
29/10/1984
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
-
Parties
L-E.T.REV. MA MONSINJUR ARCISQOF GIUSEPPE MERCIECA PRO ET NOE vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Kawza dwar validita' ta' ligi li kienet tirregola t-tmexxija ta' skejjel gestiti mill-Knisja Kattolika u dan minhabba lezjoni tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem ghal liberta' ta' hsieb, espressjoni, assocjazzjoni, religjon u kuxjenza. Fil-kors tal-kawza r-rikorrent talab li jipproduci espert biex jixhed dwar it-taghlim tal-knisja Kattolika fir-rigward tal-liberta' ta' religjon. Wara opposizzjoni ta' l-intimati l-Prim' Awla tal-Qorti Civili ddecidiet li tammetti l-produzzjoni ta' dan ix-xhud. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ix-xhieda in kwistjoni kienet rilevanti u pertinenti ghall-materja in kwistjoni. Inoltre, il-Qorti osservat li, f'materja ta' produzzjoni ta' xhieda, Qortita' Appell rarament tiddisturba d-diskrezzjoni ta' l-Ewwel Qorti hlief ghall-motivi gravi u precizi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info