Referenza: Volum 68 (1984), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 296

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/06/1984
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Partijiet
DONALD ORR BHALA STRALCJARJU TAL-KUMPANNIJA "AMERICAN MARINE AND MACHINERY COMPANY LIMITED" U IN RAPPREZENTANZA TA' L-ISTESS vs EDWARD GINGELL LITTLEJOHN U B'DIGRIET TA' L-4 TA' APRIL, 1978 GIE MSEJJAH FIL-KAWZA SALVATORE BEZZINA BHALA DIRETTUR U IN RAPPREZENTANZA TA' SALV. BEZZINA AND SONS LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IRKANT - KJAMAT FIL-KAWZA - KOMPENSAZZJONI - KREDITU - PREZZ TA' BEJGH - STRALC - STRALCJARJU - TPACIJA
Fil-Qosor
L-attur stralcjarju agixxa kontra l-irkantatur ghall-prezz ta' bejgh ta' makkinarju u oggetti fdatililu ghall-bejgh. Il-konvenut eccepixxa illi huwa ma kienx ircieva hlas ghaliex l-akkwirent kien ghadu ma hallasx u talab il-kjamata tieghu fil-kawza. Il-kompratur kjamat fil-kawza eccepixxa illi kien xtara b'kompensazzjoni. L-Ewwel Qorti kkundannat lill-konvenut ihallas ghaliex inter alia, l-attur kien tah mandat u l-konvenut irrilaxxa l-oggetti lill-konvenut minghajr ma esiga pagament. Il-Qorti ta' l-Appell accettat in parte l-appell tal-konvenut ghaliex irrizulta illi l-attur kien jaf bil-pretensjoni tal-kjamanta fil-kawza u baqa' jmexxi bl-irkant u la darba ha r-riskju u ma waqqafx lill-konvenut ma setax jippretendi l-flus minghandu. Parti mill-prezz irrizulta pero' mhux milqut bil-kompensazzjoni u ghalhekk is-sentenza appellata giet riformata in kwantu michuda t-talba attric kwantu ghall-ammont pacut u milqugha kwantu ghall-ammont l-iehor mitlub.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni