Reference: Volume 68 (1984), Part No. 2, Section , Page 267

Judgement Details


Date
01/06/1984
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING HUGH, SCICLUNA CARMELO, AGIUS CARMEL A.
Parties
EMILIA SIVE MILLIE DESPOTT XEBBA vs ANTHONY FARRUGIA U GHALL-INTERESS LI JISTA' JKOLLU EMMANUEL CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 1873, 1874, 1888 TAL-KODICI CIVILI - MANDAT - MANDATARJU - OBBLIGI TA' - PRINCIPJU ILLI QUI SUA CULPA DAMNUN SENTIT, NON VIDETUR DAMNUM SENTIRE - PROKURA
Summary
L-attrici agixxiet biex tannulla kuntratt li gie ikkuntrattat mill-prokuratur taghha f'isimha ghaliex allegat illi kienet tatu prokura li ma jesegwixxi ebda prokura minghajr ma jikkonsultaha. Il-meritu kien jirrigwarda tpartit ta' kreditu li kellha l-mandanti tal-konvenut Farrugia kontra l-akkwistaminnu f'isimha dritt ta' avvjament u inkwilinat ta' hanut u vettura u ekwiparazzjoni. Il-Qorti ta'l-Appel ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti inkwantu cahdet it-talbiet attrici ghaliex interalia jekk l-attrici ma haditx il-prekawzjonijiet rikjesti fiz-zmien propizju, ma tistax tghid li qedtbati intortament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info