Reference: Volume 68 (1984), Part No. 4, Section , Page 220

Judgement Details


Date
07/11/1984
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ROSARIA ATTARD ARMLA TA' JOHN BAPTIST, MARIE THERESE MART JOSEPH CARUANA, JOSEPH ATTARD, CATERINA MART IGNATIUS ZAMMIT, SALVINA XEBBA, F'ISIMHA PROPRJU U BIL-PROKURA TA' HUTHA L-IMSIEFRIN, MARIA CARMELA ATTARD, ANGELA MART EDWARD ASTON U MARIA ANN MART EDWARD GALEA, AHWA ATTARD ULIED L-ISTESS ROSARIA ATTARD U L-MEJJET JOHN BAPTIST U B'DIGRIET TAT-18 TA' FRAR, 1980 STANTE L-MEWT TA' L-ATTRICI ROSARIA ATTARD IL-GUDIZZJU GIE TRASFUZ F'ISEM L-ATTURI L-OHRA KOLLHA BARRA L-ISTESS ROSARIA ATTARD BHALA L-EREDI TAGHHA vs JOSEPH FARRUGIA GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAD-DITTA GRAND HOTEL VERDALA LIMITED U B'NOTA IPPREZENTATA FIS-17 TA' FRAR, 1984 FL-UDJENZA L-AVV. DR. ALBERT MANCHE' U JOSEPH ZAMMIT TABONA ASSUMEW L-ATTI TAL-KAWZA F'ISEM U GHAN-NOM TAS-SOCJETA KONVENUTA BHALA KO-LIWIDATURI TA' L-ISTESS SOCJETA KONVENUTA MINFLOK IL-KONVENUT JOSEPH FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI KONSEGWENTI MINN - FACTOR OF SAFETY - MEWT
Summary
Il-Qorti sabet lis-socjeta' konvenuta responsabbli ghall-mewt ta' impjegata u llikwidat il-kumpens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info