Reference: Volume 68 (1984), Part No. 4, Section , Page 248

Judgement Details


Date
26/11/1984
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HERRERA JOSEPH A.
Parties
EDWIN MIRABELLI BHALA RAPREZENTANT TAS-SOCJETA MEDITERRANEAN SURVEY BUREAU LTD vs JAMES GOLLCHER U KARL GOLLCHER GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA' O.F. GOLLCHER & SONS LTD, U DINA BHALA AGENT TAL-VAPUR LARCH U GODWIN ABELA U WILLIAM SCICLUNA GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TA' THE CARGO HANDLING CO.LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 175 TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - KAPACITAL LI FIHA GIET ISTITWITA L-PROCEDURA - KORREZZJONI - LIBERAZZJONI MILL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJU
Summary
Il-Qorti lliberat lil wiehed mill-konvenui mill-osservanza tal-gudizzju. Irrizulta illi l-attur kien qed jagixxi bhala delegat ta' underwiter issurrogat u ma harigx mis-sens tac-citazzjoni u dikjarazzjoni illi l-attur kellu xi relazzjoni guridika mal-konvenut li gie lliberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info