Reference: Volume 68 (1984), Part No. 3, Section , Page 137

Judgement Details


Date
05/11/1984
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
PERIT ARKITETT EDWIN CELIA ET vs ASSISTENT SEGRETARJU PRINCIPALI TAL-MINISTERU TAT-TUIZMU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' TA' CITAZZJONI - PERSUNA ASSENTI
Summary
Hija prasi kostanti li meta attur ikun jinsab asenti minn dawn il-Gzejjer huwa jawtorizza lil xi haddiehor li jkun f'Malta biex jaghmel il-kawza ghan-nom tieghu. Din il-prasi ghandha l-aspetti prattici u ekwi taghha, b'mod specjali sabiex ikun hawn xi hadd f'dawn il-Gzejjer biex jaghmel tajjeb ghall-ispejjez sopportabbli mill-attur u sabiex il-konvenut ikun jista' jikkomunika l-eccezzjonijiet tieghu lill-persuna li tagixxi kontrih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info