Reference: Volume 68 (1984), Part No. 1, Section , Page 42

Judgement Details


Date
22/10/1984
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
GULIA WALLACE A., BORG CARDONA STEPHEN, CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
L-E.T. REV. MA MONSINJUR ARCISQOF GIUSEPPE MERCIECA PRO ET NOE vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASTENSJONI - GUSTIZZJA NATURALI - IMHALLEF - KOMPOSIZZJONI TA' - KOSTITUZZJONI AWTOMATIKA TA' - NECESSITA' - PRINCIPJU TA' - QORTI KOSTITUZZJONALI - RIKUZA
Summary
Fil-kors tas-smigh ta' appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali l-intimat irrikuza wiehed mill-Imhallfin komponenti dik il-Qorti. Il-Qorti osservat li, kif komposta ghas-smigh ta' dak l-appell, hija kienet giet awtomatikament ikkostitwita wara li l-Esekuttiv ma kienx ta l-pariri mehtiega biex tigi komposta altrimenti. Jekk wiehed minn dawk l-Imhallfin kellu jastjeni allura dispost importanti tal-Kostituzzjoni kien jingieb fix-xejn. Waqt li kien importanti mhix biss li l-gustizzja ssir, imma litidher manifestament li qieghda ssir, kien ukoll ugwalment importanti li l-Qorti Kostituzzjonali tibqa' komposta f'kull hin. Il-Qorti ghalhekk invokat principju ta' necessita' ghac-cahda taghha tar-rikuza ssollevata mill-intimat appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info