Reference: Volume 32C (1945), Part No. 1, Section , Page 719

Judgement Details


Date
15/10/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
GIUSEPPE MIFSUD vs MARIETTA TONNA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 1976, 1977 U 1971 TA` L-ORDINANZA VII TA` L-1898 - KUMPENS - SENSERIJA
Summary
Is-senserija fil-kazijiet ta` bejgh kummercjali hija regolata minn teoriji li ma ghandhomx x'jaqsmuu m'humiex applikabili ghas-senserija f'okkazjoni ta` bejgh ta` beni stabili. F'dawk il-kazijiet id-dritt tal-medjatur huwa dovut meta l-operazzjoni tigi konjuza, kif hemm dispost fl-Ord. XIII ta` l-1857 u fl-Att XXX ta` l-1927. Ghall-kuntrarju, f'materja ta` akkordju fuq bejgh ta` bini stabli huma applikabili d-dispozizzjonijiet tal-ligi civili. Skond dawn id-dispozizzjonijiet s-sensiela hijadovuta meta ma jsirx l-att publiku, ghalhekk meta ma jsirx dan l-att ma jistax wiehed jitkellem fuqsenserija. Lanqas jista` wiehed jitkellem fuq senserija , meta ma jsirx l-att publiku tal-bejgh, fuq il-motiv illi jkun sar l-att tal-konvenju. F'dan il-kaz il-medjatur ikollu dritt ta` kumpens ghax-xoghol li jkun ghamel, li jigi determinat mill-Qorti, jekk ikun il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info