Reference: Volume 68 (1984), Part No. 1, Section , Page 29

Judgement Details


Date
30/07/1984
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
FRANKIE MIFSUD vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA U SUPRETENDENT CARMELO BONELLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA' - APPELL - ARREST ILLEGALI - DISKREZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - PRIM'ISTANZA - PRODUZZJONI TA' - QORTI - QORTI KOSTITUZZJONALI - TFITTXIJA ILLEGALI - XHUD
Summary
Ir-rikorrent kien allega li kienu miksura d-drittijiet fondamentali tieghu billi huwa kien gie assoggettat ghall-arrest u tfittxija illegali. Fil-kors tal-proceduri r-rikorrent talab li jipproduci diversi nies bhala xhieda u l-Qorti ammettiet il-produzzjoni taghhom. Fuq appell ta' l-intimati, il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ix-xhieda kienu kjarament producibbli u l-Qorti kienet waslet ghall-konkluzjoni korretta meta ammettiethom. Inoltre, il-Qorti osservat li f'materja ta' produzzjoni ta' xhieda. Qorti ta' appell rarament tiddisturba d-diskrezzjoni ta' l-Ewwel Qorti hlief ghal motivigravi u precizi. Dwar pregudizzjali ssollevata li l-materja kienet ta' kompetenza tal-Qorti ta' l-Appell u mhux tal-Qorti Kostituzzjonali, il-Qorti osservat li kawza maghmula fuq il-bazi ta' ksur ta' drittijeit fondamentali tal-bniedem kienet kjarament taqa' fil-gurisdizzjoni tal-Qorti Kostituzzjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info