Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1260

Judgement Details


Date
15/02/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH CUMBO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 175 TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 591 TAL-KODICI KRIMINALI - ATTI GUDIZZJARJI - KORREZZJONI - RIKORS TAL-APPELL - ZBALL
Summary
Zball f'rikors ta' appell kriminali huwa rettifikabbli, meta jidher car mill-korp tar-rikors tal-appell li si tratta ta' semplici "lapsus calami", ta' semplici skambju ta' kelma ma' ohra, u mhux ta' nuqqas sostanzjali. Dan ma jfisserx illi ma jibqghax dejjem sommament deziderabbli li r-redazzjoni tal-iskritturi gudizzjarji ghandha ssir, mhux konfuzament u zbadatament, imma b'dik id-diligenza u akkuratezza li tixraq lis-serjeta' u delikatezza tal-proceduri gudizzjarji. Fil-kaz prezenti, l-imputat gie misjub hati tal-ewwel imputazzjoni u kundannat, u mhux hati tat-tieni imputazzjoni u liberatminnha; fir-rikors tal-appell tal-imputat, fil-parti konkluzjonali tieghu, dan talab li s-sentenza tigi konfermata inkwantu sabitu mhux hati tal-ewwel imputazzjoni (mentri fil-verita' sabitu hati ta'dik l-imputazzjoni), u li jigi misjub mhux hati tat-tieni reat u liberat (dak li ma kienx hemm bzonnjigi mitlub, ghax fil-fatt minn din it-tieni imputazzjoni l-appellant kien diga' gie assolt); u b'applikazzjoni tal-principju hawn fuq enuncjat il-Qorti tal-Appell ordnat li ssir il-korrezzjoni li kienet opportuna fir-rikors tal-appell tal-imputat, u ordnat li l-kawza titkompla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info