Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 31

Judgement Details


Date
28/02/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., GANADO E., BORG GORG
Parties
GIOVANNI SAMMUT vs SALVINO MIZZI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Ir-rekwizizzjoni ta' fond mill-poter ta' l-inkwilin tissospendi d-drittijiet ta' dak l-inkwilin; imma meta l-fond jigi devekwizizzjonat jispiccaw l-effetti tar-rekwizizzjoni u d-drittijet tal-inkwilinl-antik jigu ripristinati. U dan avvolja dak li jigu akkomodat fil-fond bis-sahha tar-rekwizizzjoni jidhol f'rapporti diretti mas-sid, u anki jekk jigi minnu rikonoxxut. L-awtorita' certament ghandha tuza l-poteri li ghandha bis-sahha tal-ligi ta' l-emergenza bid-diskrezzjoni u r-raguni kollha; umeta tara li r-rekwizizzjoni mhix aktar mehtiega fl-interess publiku, hija ghandha immedjatament tohrog l-ordni tad-derekwizizzjoni u ma tidholx fil-pika ma' min kien kulpit bir-rekwizizzjoni. B'dankollu, sakemm ir-rekwizizzjoni tkun ghadha ssehh, l-azzjoni ta' min sofra r-rekwizizzjoni biex isostni d-drittijiet tieghu fuq il-fond rekwizizzjonat hija intempestiva, ghax id-drittijiet tieghu humasospizi, salva r-rivivixxenza taghhom meta tispicca r-rekwizizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info