Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1308

Judgement Details


Date
29/03/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 316 U 90(4) TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - PENALI
Summary
Jekk wiehed, li b'sentenza gie ordnat li junifroma ruhu mal-ligi, billi jaghmel xo xoghlijiet, tahtpenali ghal kull gurnata ta` ritard, jigi mharrek biex jigi kundannt ihllas penali korrispondenti ghan-numru ta` granet li fihom huwa jkun naqas li jobdi di kis-sentenza, dan il-gudizzju li jsir warahuwa gudizzju ta` ezekuzzjoni, ossija likwidatarju, imma l-bazi tas-setenza lit aghha tintalab l-ezekuzzjoni, u kwindi tal-istess ezekuzzjoni, hija l-penali komminata u nflitta bis-sahha tal-ligi. Huwa veru illila-venti kawza ta` possessur precedenti ta` fond mhuwiex possibbli retroattivament gahll-penali ghaz-zmien li fih huwa ma kienx sid il-post, ghax allura huwa ma setghax jezegwixxi s-sentenza; imma minn dak inhar li huwa akkwista l-fond il-ligi tikkunsidrah bhala dak kli kontra tieghu giet moghtija dik is-sentenza, avvolja giet moghtija kontra l-awtur tieghu. Minn dak iz-zmien hu jkun,ahlhekk, responsabbli mhux tan-nuqqas tal-predecessur teighu, imma tan-nuqqas tieghu stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info