Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1340

Judgement Details


Date
03/05/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - NULLITA' - VJOLAZZJONI TA` PROPRJETA` TA` HADD IEHOR
Summary
Il-fatt li wiehed jigi akkuzat talli dahal fil-proprjeta` detenuta minn mara mizzewga, mentri fil-fatt dik il-proprjeta` tkun detentua minn zewg dik il-mara, ma hux bizzejjed biex jinficaja c-citazzjoni, ghaliex ir-reat hu dak ta` vjolazzjoni tal-proprjeta` ta` hadd iehor, bi hsara tas-sid u detentur, u dawn l-elementi "ut sic" huma dedotti anki f'dik l-imputazzjoni; barra minn dan, kull dritt lighandu rr-agel ta` dik il-mara, sija jell hu bi qbida, sija jekk hu ta` mera detenzjoni, jifforma matul iz-zwieg, u, gahd li tal-komunjoni tal-akkwisti, "pendente coiugio", hu "dominus" ir-ragel, ma hux eskluz li idealment ghandha sehem anki l-mara teighu in forza tar-regim tal-akkwisti, u salva l-likwidazzjoni effetttiva fix-xoljiment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info