Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1302

Judgement Details


Date
15/03/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EMMANUELE FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"REDIFFUSION" - APPELL - GARAGE - LICENZA - NULLITA' - PIENA - SENTENZA
Summary
Id-daqq tar-"rediffusion" b'qawwa zejda jikkostitwixxi l-kontravvenzjoni ta` molestja lill-girien.jekk dak id-daqq isir minn garage, huwa responsabbli mhux necessarjment il-"licenceee", imma anki min hu socju fl-azjenda ta` dak il-garage, u bhala tali responsabbli bl-attegjament teighu; u dan aktar u aktar meta dak is-socju bl-atteggjament teighu juri illi huwa kien qieghed jassumi r-responsabbilita` ghad-daqq tar-"rediffusion" fil-garage. Meta sentenza tal-magistrat tigi mill-Qorti tal-Appell annullata u din l-ahhar Qorti tipprocedi bil-kawza "ex novo", daqs kieku kienet Qorti tal-Ewwel Istanza, il-QOrti tal-Appell mhix marbuta bid-dispozizzjoni tal-ligi li ma tippermettix awment ta` piena fuq appell tal-imputat. Fl-applikazzjoni tal-piena ghall-kotnravvenzjoni ta` min jdoqq ir-"Rediffusion" b'mod li jdejjaq lill-girien, ilf-attur tal-gravita` u tal-persistenza tal-inkommodu ghandujittiehed in kosndierazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info