Reference: Volume 42E (1959), Part No. 3, Section , Page 1221

Judgement Details


Date
18/02/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs KARMNU FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 629(2) TAL-KODICI KRIMINALI - EZENZJONI MILLI JIXHDU - PROVI - XHIEDA
Summary
Il-ligi thalli fid-diskrezzjoni tal-Qorti li, minhabba fil-grad ta' konsangwineita', tar-ripunjanzatax-xhud li jiddeponi kontra l-mara jew kontra r-ragel, jew; fost kazi ohra, kontra axxendent, u minhabba fic-cirkustanzi partikulari tal-kaz, ma tikkostringix li jixhed lix-xhud li juri li ma jixtieqx jixhed kontra l-persuna li tigi minnu bil-mod kif intqal. Fil-kaz prezenti, fejn l-akkuzat kien imputat b'reat ta' korruzzjoni ta' minorenni kommess kontra bintu b'theddid u b'abbuz tas-setgha ta'missier, ezercitat id-diskrezzjoni taghha favorevolment, billi ezentat milli jixhdu kontra tieghu lill-martu u lill-bintu, li kienet il-vittima tad-delitt lilu attribwit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info