Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1318

Judgement Details


Date
29/03/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CATERINA FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL TEMERARJU - ART. 686 (20 U 441 (2) TAL-KODICI KRIMINALI - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - RAGION FATTASI - SOSPENSJONI - VJOLAZZJONI TA` PROPRJETA` TA` HADD IEHOR
Summary
Jekk kawza kriminali tigi mhollija "sine die" sakemm tispicca kawza civili, il-preskrizzjoni tla-zzjoni kriminali tibqa` sospiza sakeem tigi deciza l-kawza civili. Jekk it-tribunal civili jiddecidi li r-ragel tal-imputata tilef kull dritt li kellu ta` lokazzjoni jew setenzjoni ta` fond, u li hu makellu ebda pussess tutelabbli ta` dak il-fond, ghalkemm seta` kellu qabel dik id-data, il-mara ta` dak ir-ragel tikkommetti vjolazzjoni tal-proprjeta` ta` hadd iehor jekk hija tidhol f'dik il-proprjeta` kontra l-oppozizzjoni tas-sid. L-att taghha huwa kaz tipiku tar-reat ta` regjon fattasi, ghaliexhi taghmel dak li tippretendi li gahndha d-dritt li taghmel. Jekk mbghad dik l-imputata tkun ikkommettiet dak la-tt wara li kien hemm il-gudikati civili li jiddikjaraw li zewgha ma ghandux dritt fuqdik il-proprjeta`, u, wara li tigi kundannata mill-Magsitrat, tappella minn dik is-sentenza, la-ppell taghha huwa temerarju; u hi tigi ulterjorment kundannata ghat-temerarjeta` tal-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info