Reference: Volume 42E (1958), Part No. 3, Section , Page 1223

Judgement Details


Date
02/06/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs EMANUEL CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 583(C) TAL-KODICI KRIMINALI - ATT TAL-AKKUZA - NULLITA'
Summary
Jekk l-akkuzat jeccepixxi n-nullita' tal-att tal-akkuza peress illi l-fatti esposti fl-istess att majikkostitwux ir-reat dedott ta' tentattiv ta' serq ta' somma ta' flus, u ferm anqas ta' serq aggravat bil-valur, billi mill-att tal-akkuza ma jirrizultax illi kien hemm ebda somma ta' flus fil-post fejn huwa allegat li dahal l-akkuzat bil-hsieb li jisraq il-flus, dik l-eccezzjoni mhux accettabbli.Ghaliex, ghalkemm il-Prosekuzzjoni setghet tat dettalji aktar dwar il-flus li seta' kien hemm fil-post, b'dan kollu bil-kliem li hemm fil-premessi tal-att tal-akkuza, fis-sens li l-akkuzat u ohrajn,wara li fformaw il-hsieb li jisirqu "u jiehdu somma ta' flus ta' aktar minn mitt lira" minn ghand id-derubat, u aktar il-quddiem hemm il-kliem "illi l-akkuzati qalu lid-derubat biex jaghtihom il-fluskollha li kellu", hemm bizzejjed biex ma jkunx hemm kontravvenzjoni fl-att tal-akkuza li tirrendiehnull.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info