Reference: Volume 42E (1958), Part No. 3, Section , Page 1212

Judgement Details


Date
16/12/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
VINCENT GALEA NE. vs ANGELA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - MARA
Summary
Hu veru li l-mara fil-komunjoni tal-akkwisti ma tidholx ghat-telf f'izjed mis-sehem li jmissha mill-istess akkwisti; izda l-interess taghha f'gudizzju wara l-mewt ta' zewgha dwar debitu li jaqa' f'dawk l-akkwisti hu wisq manifest biex jigi diskonoxxut, u ghalhekk il-prezenza taghha f'dak il-gudizzjuma hi xejn inutili. Jekk f'gudizzju simili l-mara teccepixxi illi l-kreditu pretiz hu kontra l-komunjoni tal-akkwisti, u li ghalhekk ma hemmx bzonn li hija tigi mharrka u ghandha tigi liberata "ab observantia", u b'din l-eccezzjoni hija trid tfisser illi, ghax spicca z-zwieg bil-mewt ta' wiehed mill-konjugi, is-superstiti ma jistax jitlob kontra t-terzi, u dawn ma jistghux jitolbu kontra s-superstiti, in-nofs ta' dan mill-asserti akkwisti, din hija haga ohra li tigi rizoluta fil-meritu tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info