Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1231

Judgement Details


Date
25/01/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PHILIP AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 353(O) U 354(D) TAL-KODICI KRIMINALI - DAR TAL-ABITAZZJONI U GHALQA - DRITT TA' OBLIGAZZJONI - SERVITU` PERSONALI - VJOLAZZJONI TA' PROPRJETA'
Summary
Min jidhol fil-proprjeta' ta' haddiehor, jekk din hija ghalqa, ma jikkommettix il-vjolazzjoni kontemplata fl-art. 353(o) tal-Kodici Kriminali, ghax din id-dispozizzjoni tirriferixxi ghal dar tal-abitazzjoni; izda jikkommetti l-kontravvenzjoni prevista fl-art. 354(d) tal-istess Kodici. Din l-ahhar imsemmija kontravvenzjoni tippostula r-rekwizit tal-hsara tas-sid tal-ghalqa. Imma din il-hsara tista' tkun konsistenti anki fil-fatt li min jikkommetti dik il-kontravvenzjoni jagixxi bl-idea li qieghed jezercita dritt, li fil-fatt ma ghandux, u b'menomazzjoni tad-drittijiet tas-sid. Huwa risaput illi anki fir-raba' bi qbiela, ghad li ma jistghax ikun hemm servitujiet predjali proprjament hekk imsejha, bejn il-gabillotti, eppure jista' jkun hemm bejniethom dawk l-arrangamenti, ossija "modus operandi", jew, kif jissejhu fil-gurisprudenza, servitujiet personali, jew servigi, jew "diritti di obligazione".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info