Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1298

Judgement Details


Date
15/03/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SAVERIO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.13 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - RIPARAZZJONI - TRIQ
Summary
Min ghandu proprjeta' mat-triq, li tmiss maghha direttament, aktar u aktar jekk huwa jkun ser jibnifuq dik il-proprjeta' jitqies, b'ligi bhala wiehed minn dawk li fethu t-triq u kwindi ghandu flimkien maghhhom, l-obligu tal-formazzjoni tat-triq ghax il-ligi a propozitu ta' dan ma ssemmix "bini", imma tuza l-kelma "proprjeta' in genere; u ghalhekk xejn ma jiswa li fuq dik il-proprjeta' huwa ma ghandux ebda kostruzzjoni. Lanqas ma jiswa l-fatt illi xi wiehed mill-proprjetarji l-ohra jista' jonqos minn dan l-obligu, u hekk ikun hemm "gap" jew "spazju vojt", u allura ma hemmx triq; dan l-argument hu cirkolu vizzjuz, ghax appuntu ghalhekk il-Gvern jazzjona s-sidien kollha, sabiex kull wiehed ilesti l-bica tieghu u jigu evitati appuntu dawk il-"gaps"; u l-imputat ma jistghax jigi mismugh metajinvoka n-nuqqas ta' hadd iehor biex jiskuza n-uqqas tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info